Draugystės parko atidrymas

Draugystės parko atidarymas 2019-08-18.
Ačiū trenerėms Vijolai Montvilienei, Jolitai Virbickienei ir SM “STARTAS” tinklininkėms.