Keičiasi mokesčio dydis už sportinį ugdymą

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės sprendimu 2021 09 14 Nr. T-382 Kauno mieste nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi mokesčio dydis už sportinį ugdymą.

  1. Mokestis už sportinį ugdymą nuo 2022 sausio 1d. visose  KSM „Startas“ kultivuojamose sporto šakose bus suvienodintas  15 eur /mėn., o nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 20 Eur/mėn.
  2. Daugiavaikių šeimų vaikams 50% nuolaida. Daugiavaikės šeimos nuo 2022 sausio 1d. mokės 7,5 Eur/mėn. už kiekvieną vaiką, o nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 10 eur /mėn.
  3. Mokestis mažinamas 50 procentų: 

3.1. Jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos ne mažiau kaip 14 dienų iš eilės ir pateikė tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą sporto šakos padalinio vedėjui per 3 darbo dienas po ligos. Jeigu sportininko tėvai (įtėviai, globėjai) laiku nepateikia rašytinių paaiškinimų, mokestis neperskaičiuojamas ir skaičiuojamas bendra tvarka.

3.2. Karantino ir (ar) ekstremaliųjų situacijų metu, jeigu sporto mokymas per einamąjį mėnesį 14 dienų iš eilės yra nevykdomas kontaktiniu būdu;

  1. Mokestis mažinamas 100 procentų:

4.1. Jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos ne mažiau kaip 20 dienų iš eilės ir pateikė tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą sporto šakos padalinio vedėjui per 3 darbo dienas po ligos.

4.2. Sportininkams iš nepasiturinčių šeimų, pateikus Kauno miesto savivadybės administracijos Socalinės paramos skyriaus pažymą, kad paskirta socialinė parama.

4.3.  Paskutiniųjų metų Europos jaunių čempionatų 1-3 vietų, Europos jaunimo ir suaugusių čempionatų 1-6 vietų, Pasaulio jaunių čempionatų 1-5 vietų, Pasaulio jaunimo čempionatų 1-10 vietų, Pasaulio suaugusių čempionatų 1-12 vietų laimėtojams, Olimpinių žaidynių dalyviams ir Lietuvos jaunimo ir suaugusių čempionatų 1-3 vietų laimėtojams.

DAUGIAU: MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKĄ